Aktivitātes

Par dabas gāzes aplikšanu ar akcīzes nodokli

Par LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība" projektu

BRA paziņojums par Būvmateriālu kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošanu

Būvniecības nozares attīstības pamatnostādnes 2011.-2015.g.

Par politikas izstrādi iepirkumu procedūru vienkāršošanai, ieviešot oficiāli apstiprinātus komersantu sarakstus un sertifikāciju

Būvniecības attīstības platformu 2011.- 2015. gadam

Par LR Finanšu ministrijas priekšlikumu iepirkuma procedūru vienkāršošanai

Par ETAG 004 normatīva ieviešanu (BRA un EM vēstules)

Par Eiropas tehnisko apstiprinājumu

Būvmateriālu ražotāju asociācija 23.09.2010.parakstīja sadarbības Memorandu ar Ekonomikas ministriju par sadarbību mājokļu renovācijas tirgus attīstībā.

BRA tikšanās 25.08.2010. ar Latvijas Gāzes viceprezidentu J.Tumatu

BRA tikšanās Tadžikijas arhitektūras dienas ietvaros ar Tadžikijas Arhitektu savienības un NVS un Serbijas Arhitektu savienības prezidentu B.Jusupovu

BRA tikšanās ar Vides ministrijas Klimata politikas nodaļas vadītāju Lindu Leju jautājumā par Emisijas kvotu piešķiršanu 2012.gadā

SIA "Remeks" ģenerāldirektora S.Fjodorova prezentācija par elektroenerģijas cenas veidošanas mehānismu Latvijā.

Par atbalstu SIA "Pļaviņu DM"privatizācijai

Atjaunojamās enerģijas likums

Atjaunojamās enerģijas likums (prezentācijas)

BRA vēstule EM par ETA sertifikāta izdošanu

EM Ārvalstu tiešo investīciju piesaistes ziņojums

LTRK viedoklis par EM ārvalstu tiešo invetīciju piesaisti

BRA vēstule Satiksmes ministrijai par prasību "Tiltu specifikācijas 2005" pamatotību

Ekonomikas ministrijas jaunā "Atbalsta mehānisma elektroenerģijas ražošanai izmantojot atjaunojamos energoresursus" versija.

Par profesionālo vidusskolu reorganizāciju.

Par prioritāti dzelzceļa vagonu piešķiršanas kārtībai Latvijas eksportētājiem

Par Grozījumiem MK 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”

Par EM un ministra D.Pavļuta darbu

Par grozījumu nepieciešamību būvnormatīvā LBN 405-01

Par LBN 002-00 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” pārskatīšanas nepieciešamību

Par grozījumu nepieciešamību likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

Par elektrības obligātas iepirkuma komponentes ietekmi uz ražošanas uzņēmumiem

EM informatīvais ziņojums 13.08.2013. MK sēdē "Kompleksais risinājums elektroenerģijas tirgus problemātikai"

VARAM Ministru kabineta noteikumu projekts " Īpašās prasības cementa, kaļķa un magnija oksīda ražošanai"

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

Vēl mēnesi var iesniegt pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”

Par atbalstu reversā jeb apgrieztā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtības piemērošanai būvmateriāliem.

Par grozījumiem likumā „Par zemes dzīlēm” attiecībā uz rekultivācijas garantēšanas kārtību.

Par Ceļu specifikācijas 2018.

Par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību”.

Uzsāk pētījumu par būvniecības nozares digitalizāciju Latvijā

Par Eiropas Komisijas Regulas 2017/542 VIII pielikuma prasībām un to spēkā stāšanās termiņu

Par būvniecības iepirkumu procedūru

Atklāta vēstule Saeimas deputātiem

Latvijas Būvniecības padomes vēstule valdībai

Par par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku

Par MK 14.07.2015. noteikumu Nr.395 darbības termiņa pagarināšanu un pilnveidošanu

Par ELWIND projekta attīstītību

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Marija
Marika
Marina