Valdes sēdes

2014. gada februāris

« Atpakaļ

Sapulces rīkotāji: Būvmateriālu ražotāju asociācijas Valde
Sapulces vieta: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99, Rīga
Sapulces laiks: 2014.gada 07.februāris, sākums plkst. 14.00.

Dienas kārtība:
1. Inese Andersone (SIA „GatewayBaltic” direktore), Armands Liseks (SIA „GatewayBaltic” projektu koordinators), - Eksporta veicināšana, izmantojot ārpakalpojumu.
2. Gatis Ābele - L.Straujumas valdības deklarācijā ietvertā uzdevuma- „Samazināt enerģijas izmaksas energoietilpīgai rūpnieciskai ražošanai”, izpildes mehānismu izvērtēšana.
3. BRA galvenie uzdevumi 2014.gadam:
- par kvalitātes un drošības standartu ievērošanas nodrošināšanu būvniecības nozarē;
- ES Regulu ieviešana Latvijas likumdošanas aktos utt.
4. Jaunais Būvniecības likums un būvniecības struktūrshēma.
5. Dažādi:
5.1 BRA uzņēmumu ražošanas rezultātu apkopošana;
5.2 XVII Starptautiska konference „Nekustamais īpašums un būvniecība Latvijā
2014”.
5.3 Par BRA balvu objektam, kurā visvairāk izmantoti Latvijā ražoti būvmateriāli
5.4 Latvijas 100.gadadienai veltītā grāmata – „100 gadi Latvijas būvniecībai”.
5.5 Kandidātu izvirzīšana BRA Valdes priekšsēdētāja amatam.

 

 

 


Sapulces plānotais nobeigums līdz pl.16.00

« Atpakaļ

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
jakobsonsleonids@inbox.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Elfrīda
Sintija
Sindija