Iestāšanās BRA

Iestāšanās BRA

Par Būvmateriālu ražotāju asociācijas biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta Biedrības darbībā, un apņemas ievērot Biedrības statūtus un tajos noteiktos    biedra pienākumus.

 
Lai iestātos Biedrībā, pieteicējam ir jāiesniedz Biedrības Vecbiedru sapulcei rakstisks pieteikums un apliecinājums.

Pieteikuma forma

Apliecinājums

Būvmateriālu ražotāju asociācija:
Kr.Barona iela 99, Rīga, LV-1012.
leonids.jakobsons@bra.lv.

Vārdadienas šodien svin:
Marija
Marika
Marina